Puh. 0400 127 378
info@sisailmasaneeraus.fi

Teetä sisäilmatutkimus luotettavalla ammattilaisella

Teetä sisäilmatutkimus asiantuntevalla kumppanilla

Useista rakennuksen ympäristötekijöistä koostuva sisäilmasto vaikuttaa merkittävästi kyseisissä tiloissa oleskelevien ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Oikeanlaiset lämpö- ja kosteusolosuhteet edistävät kehon lämmönluovutusta ja tasapainoista aineenvaihduntaa. Ilmassa olevat siite- ja eläinpölyt sekä sieni-itiöt voivat aiheuttaa allergisia reaktioita hengitysteissä, limakalvoissa tai iholla. Tupakoinnista, rakennusmateriaaleista tai ulkoilmasta peräisin olevat epäpuhtaudet siirtyvät hengitysilman kautta hengitysteihin ja keuhkoihin, joissa ne voivat aiheuttaa oireilua.

Sisäilmatutkimuksen tarkoitus on löytää sisäilmaongelmien syy. Tutkimuksessa selvitetään ongelman lähde ja mahdollisten vaurioiden laajuus. Sisäilmatutkimus voi olla järkevä tehdä myös silloin, kun yritys on aikeissa hankkia uusia toimitiloja. Esimerkiksi tietyillä aikakausilla rakennetut kiinteistöt ovat alttiimpia homevaurioille.

Ennen varsinaista tutkimusta käydään esiselvityksenä läpi asiakkaan havaitsemat ongelmat. Tutkimuksessa kerätään tietoja ja tehdään tarvittavat sisäilmamittaukset. Aikaa kuluu yleensä muutamia tunteja. Tulosten saamiseen menevä aika riippuu useasta tekijästä, kuten ongelman luonteesta. Löytyykö kiinteistöstä esimerkiksi hometta vai onko eristeissä ongelmia? Tutkimusraportissa kerrotaan myös korjaussuositukset.

Miten löytää se paras sisäilmatutkimuksen tekijä?

Sisäilmatutkimuksen ammattitaitoisesti taitavan kumppanin löytäminen ei aina ole helppoa. Sisäilmaa tutkiville ei ole olemassa suojattua ammattinimikettä, joten periaatteessa tutkimuksen voi suorittaa kuka tai mikä yritys vain ilman sen kummempia pätevyyksiä. Onneksi on keinoja, joilla voidaan selvittää, onko sisäilmatutkimuksia tarjoava taho osaava ja luotettava.

Sisäilmatutkimusta tekevällä henkilöllä on oltava riittävä pätevyys joko ammattikokemuksensa tai koulutuksensa kautta. Löytääkseen ongelmat hänen on tiedettävä, miten rakenteiden kuuluu olla ja toimia. Punnitessasi eri sisäilmatutkimuksen tekijöitä ja heidän osaamistaan kannattaa sinun kysyä heiltä heidän aiemmista tutkimuskohteistaan ja mahdollisista suosittelijoistaan.

Rakenteiden tunteminen ratkaisee

Korjaussuunnitelmia tekevä tutkija yleensä ymmärtää paremmin, miten rakenteiden kuuluu käytännössä toimia. Pelkkiä sisäilmatutkimuksia tekevä ei välttämättä ole koskaan ajatellut asiaa suunnittelijan kannalta. Oikean diagnoosin saamiseksi tutkijan on ymmärrettävä, miten kosteus liikkuu ja käyttäytyy rakenteissa. Jos sisäilmatutkimuksen tekijä tarjoaa suunnittelupalveluita, hän voi myös kertoa, millaisten ääriviivojen sisällä korjauksia kannattaa tehdä.

Tutkijan kouluttautuneisuus ja kokemus yhdessä luovat hyvät lähtökohdat tutkimuksen tekemiselle.

Sisäilmaongelmista on saatavilla paljon tietoa verkossa, ja sisäilmatutkimuksen tekijää etsivän olisikin hyvä hallita sisäilmaongelmiin liittyvät perusasiat. Myös tutustuminen alan termistöön helpottaa kommunikointia sisäilmatutkimukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Ymmärrys sisäilma-asioista auttaa kysymään potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta oikeita kysymyksiä ja mahdollisesti myös kyseenalaistamaan asioita, jolloin on helpompi tunnistaa pätevä sisäilmatutkimuksen tekijä.

Yritys

Sisäilmasaneeraus Laitinen Oy
Yläkaskenkuja 4 B
00740 Helsinki

Myynti

Kimmo Laitinen
0400 127 378
info (at) sisailmasaneeraus.fi

Sertifikaatit

Kumppanit

 

Yritysesittely

Sisäilmasaneeraus Oy on sisäilmaongelmiin erikoistunut yritys. Palveluihimme kuuluu ongelman kokonaisvaltainen kartoitus, sekä kaikki sen edellyttämät työvaiheet aina jälkiseurantaan saakka. Koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstömme sekä laaja yhteistyökumppaniverkostomme takaavat nopean ja tehokkaan saneerauksen alusta loppuun.

>> Lue lisää yrityksestämme